Styrelsen

 

Ordförande Annica Kensing-Svensson 070-36 91 991
Vice ordförande Per-Arne Årevall 070-20 45 908
Sekreterare & Tävlingsansvarig Malin Hernstål 070-79 39 291
Kassör Jeanette Gustafsson 070-82 85 405
Ledamot Veronika Madsen 076-187 00 39
Ledamot Vakant
Ledamot Dennis Jagenheim 0701 59 67 46
Suppleant My Lenegård
Suppleant Agnetha Skoog-Svensson 073-23 00 514

 

  • Besöksadress: Skyttecenter, Odengatan 13, Sävsjö
  • Medlemsavgift 2022:  150kr  Märk inbetalningen med ditt namn!
  • Bankgiro: 5402-7859