Styrelsen

 

Ordförande,Annica Kensing-Svensson,070-36 91 991

Vice ordförande,Per-Arne Årevall,070-20 45 908

Sekreterare & Tävlingsansvarig,Malin Hernstål,070-79 39 291

Kassör,Jeanette Gustafsson,070-82 85 405

Ledamot,Veronika Madsen,076-187 00 39

Ledamot,Vakant,

Ledamot,Dennis Jagenheim,0701 59 67 46  

Suppleant, My Lenegård,   

Suppleant,Agnetha Skoog-Svensson,073-23 00 514

 

  • Besöksadress: Skyttecenter, Odengatan 13, Sävsjö
  • Medlemsavgift 2022:  150kr  Märk inbetalningen med ditt namn!
  • Bankgiro: 5402-7859