Kurs/Medlemsavgifter

Medlemsavgift 2024: 150 kr/år

Kursavgift: 525 kr för 8 tillfällen eller 80 kr/tillfälle

Pensionär/student: 350 kr/kurs eller 60 kr/tillfälle

Kursavgift och medlemsavgift betalas in till Bankgironummer: 5402-7859. Märk betalningen med ditt namn