Kurs/Medlemsavgifter

 

Medlemsavgift 2022: 150 kr/år

Kursavgift: 450 kr eller 80 kr/tillfälle

Pensionär/student: 300 kr/kurs eller 60 kr/tillfälle

Kursavgift och medlemsavgift betalas in till Bankgironummer: 5402-7859. Märk betalningen med ditt namn